Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Prijs


In de prijs van onze taalkampen en -workshops is het volgende inbegrepen: lesmateriaal, activiteiten en uitstappen (tenzij anders vermeld). Persoonlijke uitgaven tijdens de kampen zijn niet inbegrepen. 


Inschrijven


Inschrijven kan via de website of telefonisch via +32 (0) 476/991.990


Bij inschrijving voor een taalkamp of -workshop impliceert dit voor de ouders en de kinderen automatisch:

  • dat ze de gedragscode van de taalkampen en -workshops hebben gelezen en goedgekeurd,
  • dat ze akkoord gaan met het publiceren van foto’s van voorbije kampen - en workshops in de brochure, op de website en op de sociale media van Toren van BlaBla, afdeling van IMABE vzw. Indien dit een probleem zou zijn, vragen wij om dit te aan te duiden bij de inschrijving.


Annuleren


Alle annulaties gebeuren schriftelijk, per post of e-mail.


  • Annulatie door Toren van BlaBla, afdeling van IMABE vzw:
    In geval van annulatie van een taalkamp of -workshop door omstandigheden die zich buiten onze wil om voordoen, wordt de reeds betaalde som teruggestort.


  • Annulatie door de klant: Geen enkele afwezigheid zal terugbetaald worden behalve in geval van ziekte of ongeval en dient gestaafd te worden met een bijgevoegd doktersbewijs. Uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 dagen na het taalkamp bereiken samen met een doktersattest. Het inschrijvingsbedrag (verminderd met 25 euro administratiekosten) zal na de vakantieperiode worden teruggestort. Men kan nooit een terugbetaling bekomen bij afwezigheid van minder dan 2 dagen.


Verzekering


De Burgerlijke Aansprakelijkheid van elke deelnemer wordt door onze verzekering gedekt. Een afschrift van de polis is te bekomen op aanvraag.

Copyright @ All Rights Reserved

Get in Touch


Email: info@torenvanblabla.be


Tel. : +32 (0) 476 991 990