Privacyverklaring

Privacy verklaring

Toren van BlaBla, een afdeling van IMABE VZW, gevestigd aan de Pelserstraat 25  3680 Maaseik, Limburg, BelgiĆ«, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


www.torenvanblabla.be  IMABE VZW Pelsertraat 25  3680 Maaseik Limburg, BelgiĆ« +32 (0) 476 991 990.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Toren van BlaBla, afdeling van IMABE VZW, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
  • gegevens over uw activiteiten op onze website.


Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Toren van BlaBla, afdeling van IMABE VZW, verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven van u:

-gegevens van personen jonger dan 16 jaar : Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raaden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@torenvanblabla.be, dan verwijderen we deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Toren van BlaBla, afdeling van IMABE VZW, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming


Toren van BlaBla, afdeling van Imabe VZW, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van IMABE vzw) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Toren van BlaBla, afdeling van Imabe VZW, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen van persoonsgegevens met derden


Toren van BlaBla, afdeling van Imabe VZW, verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Toren van BlaBla, afdeling van Imabe VZW, gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Toren van BlaBla, afdeling van Imabe VZW, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@torenvanblabla.be


Recht op inzage / vergetelheid


U kan eenvoudig een e-mail sturen naar info@torenvanblabla.be met het verzoek om uw gegevens in te zien of deze te laten verwijderen. Wij zullen hier altijd binnen 7 werkdagen op reageren.Copyright @ All Rights Reserved

Get in Touch


Email: info@torenvanblabla.be


Tel. : +32 (0) 476 991 990